Her på medlemssiden finner du skjema for fraværsregistrering, øvelsesplan, medlemsliste og semesterplan. Du finner også vedtekter og andre viktige dokumenter lenger nede på siden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Øverst her ligger noen gamle noter og lydfiler fra før 2015 på en egen side. Klikk her for å gå til siden, eller klikk på en av bokstavene/tallene rett nedenfor dersom du vet navnet på sangen. Her gjelder naturligvis første bokstav, stort sett. Dette er et arkiv som vi ikke kommer til å fornye med sanger vi synger nå, rett og slett fordi opplasting og publisering er veldig tungvint på denen nettsiden.  For tiden benytter vi dropbox. Se veiledning for installering og bruk av dropbox litt lenger ned på siden. 

1  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å

Heller ingen endringer i bruk av google regneark for registrering av fravær, øvelsesplan og medlemliste. Klikk på ett av bildene nedenfor for å komme til Google Regneark. NB: Dersom du er på iPad/iPhone, må du installere egen app fra Google.


Øvelsesfiler og arkiv for noter og opptak fra øvelser er nå flyttet til Google disk.  Her er lenken

Diandre - Noter og lydfiler delt - bare lesetilgang


Fraværsregistering
Øvelsesplan
Medlemsliste

Fraværsregistering

Øvelsesplan

Medlemsliste

Opptak fra øvelser


Vi  gjør opptak av øvelsene, og de siste 3-4 opptak vil alltid være tilgjengelig på Googledisk :  Noter og lydfiler 

i mappen opptak fra øvelser
Tidligere opptak flyttes til denne siden.

Bilder


Her ligger diverse interne bildeserier fra turer og lignende. Si fra om du har bilder liggende, som kan deles.

Styret


Etter årsmøte 2022 består styret av:

 • Torunn Hasler, leder, 1 år
 • Elin Stavrum, Informasjonsansvarlig, 2 år
 • Magne Føllesdal, Kasserer, 1 år

 • Anne Thorstensen, Arrangementsansvarlig, 1 år
 • Aili Stenseth, Materialforvalter, 2 år
 • Ingeborg Lund,  Vara, 1 år

Verv (valgt av årsmøtet)

 • Stein Jahren, revisor, 1 år
 • Margit Aarak, vararevisor, 1 år
 • Line Renate Nordli, valgkomité
 • Nina Ly, valgkomité
 • Pia Christine Bye, valgkomité


Musikkutvalg (utnevnt av styret)

 • Guro Gravem Johansen, dirigent

 • Stein Jahren
 • Anne Thorstensen, styrets representant
 • Kristin Voll og Knut Thomas Solenby, vara