Koret Diandre

Diandre er et blandet a capella-kor som hfokuserer på kollektiv groove og interaktiv lekenhet i et repertoar konsentrert rundt populærmusikk. Det spenner fra 70-talls soul og 80-talls pop og rock til viser og jazz, der mye av repertoaret er arrangert og tilrettelagt for Diandre av dirigent Guro Gravem Johansen.


Vi tar gjerne sangoppdrag ved jubileer og markeringer og kan  sette sammen et groovy repertoar som passer festen din.

Om du trenger et kor til underholdning så kan kanskje dette repertoaret  passe til  din anledning? Eksempler på sanger som

koret synger er Viva la Vida (Coldplay), Time After Time ( Cyndi Lauper) Over the Rainbow,  What a Wonderful World, ThreeLittle Birds (Bob Marley), I heard it through the grapewine  (Marvin Gaye) og flere andre sanger med god groove.


Vi øver hver torsdag på musikkrommet til Møllergata skole i sentrum av Oslo, og tar opp nye sangere ved semesteroppstart.

Vi har høyt oppmøte og motiverte korister. Vi teller nå 27 korister. Har du en stemme som vil bidra til at koret når vår ambisjon, ta uansett kontakt med oss. For å synge med oss må du kunne sette av noe tid til egenøvelse mellom korøvelsene (vi har lydfiler på alle sanger) og ha tilstrekkelig notekunnskap for å kunne lese melodier. Det er en fordel å kunne lese noter, men altså ingen forutsetning, men er en fordel om du har erfaring med sang eller korerfaring.  På konserter synger vi uten noter.


På øvingene har vi fokus på framdrift og det musikalske. Etter øvelsene er det flere korister som møtes på et av korets stamsteder rundt Youngstorget.  Vi organiserer seminarer, hytteturer, sommerfest og julebord.


Vår musikalske profil er variert innenfor rytmisk, jazz, pop og viser. Vi opptrer for det meste med fullt kor, men gjerne også i mindre grupper og med solister.


Koret Diandre har ved flere anledninger samarbeidet med andre kor, blant annet har dette resultert i givende julekonserter.

Koret har i tillegg som målsetning å dra på festival eller delta i konkurranse annethvert år.


Interessert i å vite enda mer om oss?


Her er historien bak koret Diandre