Koret Diandre

Diandre er et blandet kor i Oslo som synger rytmisk musikk a cappella. 

Koret profilerer seg med egne solsnukonserter, gir pop- up konserter eller spontansang i Oslo sentrum! De siste fem årene har konsertene våre hatt en råd tråd som vist gjennom konsertenes titler:  Håp, Drømmer, Fred, Tid og Lysning. Vi har sunget på intimscener og større scener i Norge og  har vunnet gjeve priser i konkurranser i utlandet. Her i Norge har vi holdt konserter på Kulturkirken Jakob, Fabrikken, Cafe teateret og Gamle Rådhus Scene.  


Vi tar gjerne sangoppdrag ved jubileer og markeringer og kan  sette sammen et groovy repertoar som passer festen din.

Om du trenger et kor til underholdning så kan kanskje dette repertoaret  passe til  din anledning? Eksempler på sanger som koret synger er Viva la Vida (Coldplay), Time After Time ( Cyndi Lauper) Over the Rainbow,  What a Wonderful World, Three Little Birds (Bob Marley), I heard it through the grapewine  (Marvin Gaye) og flere andre sanger med god groove.


Vi øver hver torsdag på musikkrommet til Møllergata skole i sentrum av Oslo, og tar opp nye sangere ved semesteroppstart.

Vi har høyt oppmøte og godt motiverte korister. Vi teller nå 27 korister og tar inn fortrinnsvis manns-stemmer fordi vi er ganske godt dekket opp på damestemmene. Har du en stemme som vil bidra til at koret når vår ambisjon ta uansett kontakt med oss. For å synge med oss må du kunne sette av noe tid til egenøvelse mellom korøvelsene (vi har lydfiler på alle sanger) og ha tilstrekkelig notekunnskap for å kunne lese melodier. Det er en fordel å kunne lese noter, men altså ingen forutsetning, men er en fordel om du har erfaring med sang eller korerfaring.  På konserter synger vi uten noter.

Diandre er et ambisiøst kor som jobber målrettet for å nå nye musikalske nivåer. Samtidig legges det stor vekt på hyggelig samvær og en uhøytidelig atmosfære. På øvingene har vi fokus på framdrift og det musikalske. Som regel ønsker flere å være litt sosiale etter øving og under normale forhold oppsøker vi et av korets stamsteder rundt Youngstorget.  Vi organiserer seminarer, hytteturer, sommerfest og julebord.


Vår musikalske profil er variert innenfor rytmisk, jazz, pop og viser. Vi opptrer for det meste med fullt kor, men vi opptrer gjerne også i mindre grupper og med solister.


Diandre har ved flere anledninger samarbeidet med andre kor, blant annet har dette resultert i givende julekonserter.

Koret har i tillegg som målsetning å dra på festival eller delta i konkurranse annethvert år.


Diandre er et kor hvor glede, humor og sosialt samvær er i fokus, mens vi hele tiden prøver å strekke oss litt lengre musikalsk. Interessert i å vite enda mer om oss?


Her er historien bak koret Diandre