Resultater fra konkurranser o.l.


Korkonsert med bedømming, 2. oktober 2011 i Majorstua kirke


Tilbakemelding fra Thomas Caplin

Tilbakemelding fra Anne Haugland Balsnes