Historien om Koret Diandre

Koret ble opprettet 24. september 1994 av en gjeng på 10–12 "gamle" korister som tidligere hadde sunget sammen i et annet kor (Arkadiakoret). Noen bekjente av disse ble også med fra starten, slik at koret tidlig fikk en tilfredsstillende besetning på alle fire stemmer.


Følgelig kunne koret benevne seg Brogatens Blandede Kor – BBK – som det het fra starten av. Navnet henspeilte på det faste øvingsstedet i Brugata. Gjennom de "gamle" koristenes medlemskap i Gresk Norsk Kulturklubb (GNK), lot det seg gjøre å få leie GNKs klubblokaler som øvingslokale i Brugata hver torsdag.


Vi fikk overtalt tidligere dirigent for Arkadiakoret, Inger Marie Larsen, til å dra i gang den kunstneriske ledelsen av koret inntil vi fikk ansatt en fast dirigent. Repertoaret spente fra gresk musikk (som Inger Marie og de fleste kormedlemmene kunne godt fra tidligere) til svenske og norske folkeviser og engelske/amerikanske pop- og swinglåter, for å nevne noe.


I 1996 endret koret navn til «Koret Diandre». Ideen oppstod tilfeldigvis da noen av kormedlemmene og Inger Marie satt i hyggelig lag på korets faste pub i Brugata (Bulldog – deretterå Two Dogs) etter en korøvelse og diskuterte både fortid og framtid.


Koret fikk i 1996 tak i en tidligere korkollega, Ulf Skjoldhammer, som ny fast dirigent. Samtidig forsøkte vi å profilere repertoaret mot irsk musikk. Ulf spesialarrangerte et par gamle, irske folkeviser som koret mer eller mindre kontinuerlig har beholdt på sitt faste repertoar.

Opptredener i denne perioden var blant annet på Musikkens dag og firmajulebord.


Da Ulf flyttet til Bergen i 1997, måtte koret på jakt etter ny dirigent igjen. Siri Kverndokk overtok og jobbet iherdig videre med satsingen på irsk musikk, og dette resulterte i noen opptredener på den irske puben Dubliners i Oslo. Koret la i en periode øvelsene til Asylet på Grønland i Oslo, men var tilbake i Brugata igjen sesongen etter.


Fra januar 1998 og frem til sommeren 1999 var Ognian Kirov dirigent. Nytt repertoar ble innøvd under den bulgarske musikeren, og koret opptrådte blant annet på biblioteket på Grønland.


Forbruket av dirigenter var stort, og fra sommeren 1999 og i et drøyt halvannet år fremover ledet Marit Hjørnegård koret. Fortsatt sto litt irsk og svensk musikk på programmet, men etter hvert kom mer swing- og jazzpreget populærmusikk til. I denne perioden tiltrakk koret seg i tillegg en del nye og yngre medlemmer.


Da Marit våren 2001 reiste for å bosette seg i København, var koret på ny dirigentjakt og var så heldig å få tak i Pål Rullestad – for en stakket stund. Det ble med to måneder, men koret utviklet seg bra, nye medlemmer kom til og et delvis nytt repertoar ble innøvd. Pål har både under og etter sin tid som dirigent ledet koret gjennom en del helgeseminarer med sangteknikk og innøving av låter.


Pål sørget også for at koret fra høsten 2001 fikk hans svoger Bjørn Kolerud som ny dirigent. Han ble korets "lengstlevende" dirigent hittil, da han sluttet i 2005 etter deltagelse på korfestiaven i Arendal. I hans tid som dirigent ble deltakelsen på en internasjonal korfestival i Waterford i Irland i 2003 et av høydepunktene. Her bidro vi både med norsk og irsk musikk, i tillegg til litt svensk musikk og noen sanger av Beatles. 


Etter en liten "audition" høsten 2005, var det Ane Roggen som overtok dirigentjobben. Koret vokste seg i hennes tid til å bli større og bedre, og utvikler seg fortsatt.   I 2006/2007 gjennomførte vi prosjektet «Gatelangs» med sanger som omhandlet Oslo og andre storbyer. Prosjektet understreket vår identitet som et kor med tilhørighet til Oslo.  Ane fikk koret også mer selvtillit, og ble mer aktivt med hensyn til konserter og opptredener. Ane synger i vokalgruppen Pitsj og måtte etter hvert slutte som dirigent for å kunne satse mer på den framgangsrike gruppen.


I 2007 kom Hilde Annette Aakre  feiende inn som et friskt pust i koret Diandres liv. Nå sto  det  mer annerledes og spennende musikk på repertoaret da vi presenterte «Fancies» akkompagnert av piano, som vi bl.a. opptrådte med på Cafétheatret under  en "skummel" halloweenkonsert i  2008.  I 2009 feiret vi 15-års jubileum med både jubileumskonsert, -fest og utenlandstur. Jubileumsturen gikk til Wien, der vi deltok i Internationaler Franz-Schubert Chorwettbewerb & Festival og kom hjem igjen med et hederlig resultat og sølvdiplom.  Her måtte vi  dessverre også ta avskjed med vår kjære dirigent, men satte et verdig punktum med den flotte  Wien-turen.


Anna Granqvist  tok over dirigentstokken i november 2009. Anna er svensk og flyttet til Norge i 1995 for å studere ved Norges Musikkhøyskole, bl.a. med fordypning i kammermusikk. Hun har solid utdanning og erfaring som sangpedagog, dirigent og sanger. I de senere år har hun videreutdannet seg til grafisk designer og ønsker nå å kombinere egen virksomhet innen dette feltet med sang og musikk.   Våren 2011 fremførte vi «Gloria» av John Rutter i samarbeid med et blåseensemble fra Sinsen Musikkorps og organist Hannah Bartram.


Sølvi Elise Halvorsen kom  inn som ny dirigent etter Anna i 2014, og hun  var vi allerede godt kjent med, siden hun hadde vært vikar og instruktør for oss flere ganger under Annas dirigentperiode. Hun ble dermed en naturlig overgang videre.  Men etter et par år måtte vi også ta farvel med henne, da hun ble tilbudt fast stilling på Bårdar-instituttet.


Heidi Anita Brathagen startet i februar 2016 og bidro med en god utvikling av koret i en tydelig rytmisk retning.  Hun hadde en sterk faglig bakgrunn fra Musikkkonservatoriet i Ålborg innen rytmisk korledelse. I 2021 mått vi ta farvel med Heidi da hun søkte nye utfordringer  og ledelse av kor med tilhørighet i Østfold. 


Guro Gravem Johansen startet i januar 2022. Hun har vi store forventninger til, og du kan lese mer  om henne under fanen «Dirigent».