Kontakt

Har du lyst til å synge sammen med oss?


Trenger du et kor eller noen sangere til ditt arrangement?

Styreleder

Kathrine Liland

Tlf: 408 57 443

E-post: leder@diandre.no

Dirigent

Heidi Brathagen

Tlf: 936 55 055

E-post: dirigent@diandre.no

Informasjonsansvarlig/booking

Elin Stavrum

Tlf: 993 26 300

E-post: info@diandre.no


Øvelser

Vi øver på torsdager fra kl 18:30-21:00

på musikkrommet på Møllergate skole (oppgang D)


Adresse: Møllergate 49, 0179 Oslo